söndag 3 januari 2016

Utan några större om och men; året i punktformat


 • Åtta stötvågsbehandlingar
 • Två vinster
 • Åtta pallplatser
 • En stel och känslig hälsena
 • Två islagna tår
 • En lärarexamen
 • En anställning
 • 392 träningstimmar (två inaktiva månader)
 • En ny bil¨
 • En frontalkrock med dovhjort
 • Två adressändringar
 • En ny stad (Örebro)
 • Ett år äldre
Sammanfattningsvis var året 2015 ett år som bestod av 365 dagar där det ibland hände saker och ibland inte hände saker. Så är det med det.